Vuokrausehdot

VUOKRAUSEHDOT

1.    Vuokralle ottajalla tulee olla kyseiseen ajoneuvoon oikeuttava ajokortti.

2.    Moottorikelkan omavastuuhinta vahinkotapauksissa on 1000 euroa.

3.    Pakettiauton omavastuuhinta vahinkotapauksissa on 1000 euroa.

4.    Peräkärryn omavastuuhinta vahinkotapauksissa on 500 euroa.

5.    Polttoaine ei sisälly vuokraan. Ajoneuvo luovutetaan tankattuna ja se tulee palauttaa tankattuna.

6.    Vuokralle ottajan tulee käsitellä ajoneuvoa ja sen varusteita huolella. Kaluston käyttö laittomiin tarkoituksiin, samoin kuin rakenteiden muuttaminen tai osallistuminen kilpailuihin on kielletty.

7.    Ajovarusteet on säilytettävä asianmukaisesti eikä varusteita saa jättää moottoripyörän/kelkan päälle niiden anastamisherkkyyden vuoksi. Varusteita tulee käsitellä huolella ja etenkin kypärän maahan putoamisen estämiseen on kiinnitettävä suurta huomiota.

8.    Vahingon tapahduttua tulee vuokralle ottajan kutsua aina paikalle poliisiviranomainen. Vuokralle ottajan tulee täyttää vaunuvahinkoilmoituslomake ja viipymättä ilmoittaa asiasta vuokralle antajalle.

9.    Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvon- ja ajajan varusteet täydestä arvostaan niiden rikkoutuessa, kadotessa, vahingoittuessa tai muussa tapauksessa, jossa edellä mainituille asioille tapahtuu arvonalennusta muutoin kuin normaalin kulumisen muodossa. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle sattuneet vahingot omavastuun mukaisesti kutakin vahinkotapausta kohden erikseen ellei mahdollisen kolarin vastapuolen liikennevakuutus sitä korvaa. Mikäli vahinko on tapahtunut tahallisesti, törkeästä varomattomuudesta, päihtymisestä tms. johtuen niin vuokralle ottaja sitoutuu korvaamaan aiheutetut vahingot kokonaisuudessaan omavastuun määrästä riippumatta.

10.    Vuokralle ottaja on myös vastuussa aiheuttamastaan henkilö- ja esinevahingoista siltä osin kuin lakisääteinen liikennevakuutus ei niitä kata.

11.    Vuokrattu kalusto on palautettava kokonaisuudessaan sovitun mukaisesti. Mikäli palautus viivästyy sovitusta ilman yhteydenottoa ja asiasta sopimista, niin vuokralle antajalla on oikeus periä täysi korvaus aiheutuneista kuluista, sekä periä uusi alkava vuorokausivuokra jokaiselta alkavalta vuokrausvuorokaudelta 50% korotettuna. Mikäli palautusta ei ole tapahtunut sovitun mukaisesti eikä yhteydenottoa vuokralle antajaan ole otettu, ilmoitetaan asia poliisiviranomaisille.

12.    Ajoneuvon luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty.

13.    Vuokrahinta maksetaan vuokraushetkellä tai etukäteen saatavalla laskulla. Ajoneuvot luovutetaan vain maksettua kuittia vastaan.

14.    Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokralle antajan kirjallista suostumusta.

15.    Mikäli matkasi kohdistuu Suomen rajojen ulkopuolelle, sovi asiasta erillisellä sopimuksella vuokralle antajan kanssa vähintään 14 vrk ennen matkan alkamista vakuutusjärjestelyjen vuoksi.

16.    Vuokralle ottaja on vuokra-aikana vastuussa ajoneuvoon kohdistuneista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

17.    Korjauksiin tulee aina olla vuokraajan lupa.

18.    Vaikka vuokralle ottaja palauttaa ajoneuvon ennen vuokra-ajan loppumista, hän ei ole oikeutettu saamaan vuokrahintaa käyttämättömästä ajasta takaisin.

19.    Vuokralle ottaja on velvollinen vuokrausaikana huolehtimaan normaaleista tarkistuksista, kuten moottoriöljyn ja jäähdytysnesteen määrästä, renkaiden ilmanpaineesta, yms.

20.    Vuokraaja vastaa renkaan rikkoontumisesta koituvista kustannuksista.

21.    Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokranantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.